EKB, Enerji Kimlik Belgesi Nerelerde Zorunlu?

 

EKB, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre;

 • 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatına başvurulan binalarda zorunlu olup, yapı kullanım izin belgesi aşamasında belediyelerce istenecektir.
 • Mevcut binaların ise, 02.05.2017 tarihine kadar EKB almaları zorunludur

 

 Hangi binalar için EKB zorunlu değildir?

 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
 • Kullanım süresi iki'yıldan az olan binalar,
 • Toplam kullanım alanı 50 m2'nin altında olan binalar,
 • Seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerekduyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar.

 

Mevcut ve yeni binalarda EKB düzenlenmesi nasıl olacak ve kullanılacak  EKB ;

 • Mevcut binalarda bu iş için bakanlıkça yetkilendirilen Enerji Verimliliği Danışmanlıklarına ve ilgili telefon numaralarından başvurularak en geç 2 Mayıs 2017 tarihine kadar alınması gerekmektedir. Binanın tamamı için hazırlanması şarttır.
 • Yeni yapılacak binalarda bakanlıktan yetkilendirilmiş EKB uzmanı mimar ve mühendisler tarafından düzenlenecektir.
 • Yeni binalar en fazla C sınıfı enerji tüketimine ve C02 şahmına sahip olmalıdır.
 • Bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.
 • Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
 • Binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir tadilat yapılması halinde, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.
 • Binaların veya bağımsız bölümlerin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerinde EKB düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi EKB'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.