EKB, Enerji Kimlik Belgesi Nedir ?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini https://rush-essays.com ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Yeni olan (1 ocak 2011 den sonra yapılan) binaların enerji kimlik belgesi en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

EKB, Enerji Kimlik Belgesi Neden Önemli?

 

  •      Ülkemiz enerji ihtiyacının %70‘ini dışarıdan almaktadır. 
  •     Ülkemizde enerjinin %30-40'ı binalarda tüketilmektedir. 
  •     Binalarda Eneıji Performansı halinde tüketilen enerji %30-50 oranında azaltılabilir. 
  •     Enerji verimli binalarda ısı-elektrik gibi eneıji faturaları azalır.

 

 

 

 

 

 

 

EKB, Enerji Kimlik Belgesi Nerelerde Zorunlu?

 

EKB, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre;

 • 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatına başvurulan binalarda zorunlu olup, yapı kullanım izin belgesi aşamasında belediyelerce istenecektir.
 • Mevcut binaların ise, 02.05.2017 tarihine kadar EKB almaları zorunludur

 

 Hangi binalar için EKB zorunlu değildir?

 • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
 • Kullanım süresi iki'yıldan az olan binalar,
 • Toplam kullanım alanı 50 m2'nin altında olan binalar,
 • Seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerekduyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar.

 

Mevcut ve yeni binalarda EKB düzenlenmesi nasıl olacak ve kullanılacak  EKB ;

 • Mevcut binalarda bu iş için bakanlıkça yetkilendirilen Enerji Verimliliği Danışmanlıklarına ve ilgili telefon numaralarından başvurularak en geç 2 Mayıs 2017 tarihine kadar alınması gerekmektedir. Binanın tamamı için hazırlanması şarttır.
 • Yeni yapılacak binalarda bakanlıktan yetkilendirilmiş EKB uzmanı mimar ve mühendisler tarafından düzenlenecektir.
 • Yeni binalar en fazla C sınıfı enerji tüketimine ve C02 şahmına sahip olmalıdır.
 • Bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.
 • Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
 • Binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir tadilat yapılması halinde, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.
 • Binaların veya bağımsız bölümlerin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili işlemlerinde EKB düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi EKB'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

 

 

 

 

 

 

 

EKB, Enerji Kimlik Belgesinde Hangi Bilgiler bulunur?

 

 • Ülkemiz enerji ihtiyacının %70‘ini dışarıdan almaktadır.
 • Bina ile ilgili genel bilgiler,
 • Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması paper help ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
 • Tüketilen her bir eneıji türüne göre yıllık eneıji miktarı (kWh/yıl),
 • Eneıji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg C02/m2-yıl),
 • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketiminin ve sera gazı saliminin A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması;
 • Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
 • Binanın yenilenebilir enerji kullanım oramı